Komplexný manažment pohľadávok

viac

Komplexný manažment pohľadávok

Komplexný manažment pohľadávok

Nákup a predaj pohľadávok

Nákup a predaj pohľadávok

Analýzy a poradenstvo

Analýzy a poradenstvo

O nás

Spoločnosť Claimman, a.s. je progresívna spoločnosť zaoberajúca sa správou a vymáhaním pohľadávok a s tým súvisiacimi činnosťami a službami. Naša spoločnosť disponuje sofistikovaným know-how a kvalifikovaným personálom umožňujúcim efektívne spravovanie a vymoženie nám zverených pohľadávok. Činnosť spoločnosti je charakterizovaná vysokou odbornosťou, korektnosťou voči obchodným partnerom a diskrétnym zaobchádzaním s informáciami, ktorými disponuje. Pôsobnosť spoločnosti je výhradne na území Slovenskej republiky. Filozofiou našej spoločnosti je zabezpečenie finančného vyrovnania za súčasného korektného prístupu k dlžníkom.

Spokojných klientov

Vyriešených pohľadávok

%

Spokojnosť

Claimman, a.s.

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára. Z dôvodu vyhľadania príslušného súdneho exekútora Vás žiadame o uvedenie Vášho dátumu narodenia, resp. rodného čísla.

Kontaktný formulár